Gemeente Valkenburg

De gemeente te Valkenburg is een hechte kerkelijke gemeenschap in een rustig dorp in Zuid-Holland. Misschien komt het door de ligging. Het dorp ligt ingeklemd tussen in het oosten de Oude Rijn, in het zuiden de stad Leiden, in het westen het voormalige marinevliegveld Valkenburg en in het noorden de gemeente Katwijk. Na altijd zelfstandig te zijn geweest is Valkenburg op 1 januari 2006 een deelgemeente van Katwijk geworden.

Het dorp heeft oude papieren. In vroege tijden bouwden de Romeinen er een kompleet Castellum. Straatnamen en het grote dorpsplein herinneren nog aan die tijd. In oorlogstijd gaf het militaire vliegveld het dorp een strategische ligging. Lange tijd hebben bunkers het landschap ontsierd. Het dorp Valkenburg heeft een divers en actief verenigingsleven. Met als jaarlijks hoogtepunt in september de oudste Paardenmarkt van ons land, voor insiders ‘De Mart’.

De Gereformeerde Kerk van Valkenburg is geïnstitueerd op 1 januari 1940. Bij gebrek aan een kerkgebouw werd er gekerkt in ‘Zaal de Vries’, een grote schuur achter het woonhuis van een gemeentelid. De Vrijmaking vond plaats in september 1944, toen ds. J. Rijneveld en twee ouderlingen werden geschorst en afgezet. Een aantal jaren werden in de zaal dubbele diensten gehouden met de synodaal gereformeerden. Zondags kwamen ook enkele gezinnen uit Rijnsburg met het Pontje over de Rijn om de erediensten te bezoeken, totdat ook zij zich in hun eigen woonplaats vrijmaakten. Door het vertrek van twee grote gezinnen naar Canada in 1950 kwamen er moeilijke jaren, vooral voor het verenigingsleven. Tot halverwege de jaren 60 vergaderden mannen- en vrouwenvereniging samen aan huis van één der leden. In 1968 kon gestart worden met een jeugdvereniging. Samen met de zusterkerk van Oegstgeest en later die van Katwijk en Rijnsburg kon steeds een predikant worden beroepen. Op 31 oktober 1967 werd een eigen kerkgebouw aan het Lambrechtsveld in gebruik genomen. Eind 2005 telde de gemeente 153 leden, waarvan 94 belijdend en 59 doopleden.