Avondmaal en Doop

Avondmaal
Doop

Avondmaal

Het Avondmaal is een symbolische maaltijd in de kerk. Brood en wijn zijn tekens van het lichaam en het bloed van Jezus Christus. We denken op dat moment aan de Here Jezus. Hij stierf aan het kruis. Daarmee betaalde Hij de straf die mensen verdiend hadden. Mensen doen verkeerde dingen, maar Jezus wil de straf voor hen dragen, Hij houdt van mensen. Aan deze maaltijd doen gemeenteleden mee en gasten die zich van tevoren hebben gemeld. Wilt u ook deelnemen, laat dat dan van te voren weten aan de kerkenraad.

Doop

Het water van de doop staat symbool voor de vergeving van zonden. Net zoals het water je schoonwast, wast God ons hart schoon. Zo wil God laten zien dat we voor Hem vrij van schulden zijn. Want Christus heeft voor ons betaald. Je hoort bij Hem in dit leven, maar ook na je dood leef je bij Hem verder. Pasgeboren kinderen worden gedoopt als teken dat ze door Jezus een kind van God zijn. Ook mensen die later tot geloof komen worden gedoopt als teken van hun nieuwe leven.