Contactpersonen

In de onderstaande tabel zijn diverse contactpersonen opgenomen. Dit kan veelal door het sturen van een mail.

Voor adres gegevens zie contact.

Contact
beamteam
crèche
kerkenraad via scriba
predikant
diakenen
commissie van beheer
jeugdcommissie
preekvoorziening
kerkblad
koster
webmaster