Privacybeleid

Privacyreglement website
Nederlandse Gereformeerde Kerk Valkenburg zh | De Lichtbron verstrekt via de website
www.ngkdelichtbron.nl allerlei informatie over de activiteiten van de kerkelijke gemeente.
Daarbij worden ook de namen van de contactpersonen vermeld. De Lichtbron hecht waarde aan
de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met
de plaatsing van persoonsgegevens en foto’s op de website.

Privacy
Er worden geen adressen, telefoonnummers en e-mailadressen en foto’s van personen op de
website gepubliceerd tenzij daarvoor door de betreffende persoon toestemming is gegeven.

Foto’s
Foto’s van een activiteit die heeft plaats gevonden in of rondom De Lichtbron vallen in principe
onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen
vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van
portretfoto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de
compositie van de foto en hoe individuele personen er op staan. Dit laatste is een subjectief
oordeel en daarom kun je altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten
geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Bezwaar
Wanneer je bezwaar hebt tegen een geplaatste foto of andere content, dan kun je dat (met
opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar
cvb@ngkdelichtbron.nl. Het betreffende item wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de
site.

Google Analytics
We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google
Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van
gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie
met andere diensten van Google.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer je je via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar je naam, e-
mailadres en mogelijk enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden dan waarvoor je ze
verstrekt hebt. Het verwerken van persoonsgegevens vindt door ons plaats conform de AVG.
Het meest actuele privacyreglement vind je altijd op onze website.

Deze versie is op 13 mei 2024 opgesteld.