Rekeningnummers

Collectemunten bestellen
Diaconie
Kerk (voor vrijwillige bijdragen of giften)
Kerk (voor overige zaken)

Collectemunten bestellen
Rabobank: NL36RABO0331721171 t.n.v. ‘Nederlandse Gereformeerde Kerk te Valkenburg collectemunten’

Diaconie
Rabobank: NL37RABO0364612010 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk vrijgemaakt

Kerk (voor vrijwillige bijdragen of giften)
Rabobank: NL49RABO0364653213
Postbank: NL12INGB0002566909 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk te Valkenburg

Kerk (voor overige zaken)
Rabobank: NL16RABO0364651091
Postbank: NL39INGB0000767946 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk te Valkenburg