Bijbelstudie

Mannenvereniging
Vrouwenvereniging
Bijbelstudieclub
Jeugdvereniging (12-16 jaar)

Mannenvereniging

De mannenvereniging, genaamd ‘Filippus’, vergadert iedere 2 weken op maandagavond in ons kerkgebouw. De mannenvereniging is lid van de Bijbelstudiebond waarbij alle leden iedere maand een uitgave van het blad Wegwijs (www.steunpuntbijbelstudie.nl) toegestuurd krijgen. Meer informatie over de bijbelstudiebond vindt u op www.bijbelstudiebond.nl.

Vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging, genaamd ‘Schrift en Belijdenis Getrouw’, vergadert iedere 2 weken op woensdagavond in ons kerkgebouw. De vrouwenvereniging is lid van de Bijbelstudiebond waarbij alle leden iedere maand een uitgave van het blad Wegwijs (www.steunpuntbijbelstudie.nl) toegestuurd krijgen. Meer informatie over de bijbelstudiebond vindt u op www.bijbelstudiebond.nl.

Bijbelstudieclub

De bijbelstudieclub is een gemengde club die 1 keer in de 2 weken op woensdagavond vergadert bij één van de leden thuis. Er is geen bestuur en elke vergadering wordt bij  toerbeurt door één van de leden voorbereid.

Jeugdvereniging (12-16 jaar)

De jeugdvereniging is bedoeld voor de jeugd vanaf 12 tot 16 jaar en vergadert wekelijks op vrijdagavond van 19:30 – 20:30 uur bij gastgezinnen thuis.